សមិទ្ធផល
03 - December - 2011

 • បង្គុំបច្ទេកទេសបង្កើនផលិតផលដំណាំស្រូវ
 • បង្គុំបច្ទេកវិទ្យា វិទ្យាស្ថានកាឌីលើការដាំដុះដំណាំសណ្តែកបាយក្រោយដំណាំស្រូវវស្សា
 • ការកែប្រែស្ថានភាពដីសម្រាប់ពិពិធកម្មកសិកម្ម
 • ការអភិវឌ្ឍន៍កសិដ្ឋានគម្រូ
 • វិធីសាស្រ្តនៃការលើករង និងដង់ស៊ីតេដើមលើការដាំដុះដំណាំសណ្តែកបាយក្រោយប្រមូលផលដំណាំស្រូវវស្សា
 • ស្ថានភាពថ្មីៗ និងសក្តានុពលដំណាំដំឡូងមីនៅពេលអនាគតក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
 • ការធ្វើឲ្យប្រសើរនៃផលិតកម្មដំណាំដំឡូងមី និងការប្រើប្រាស់ តាមរយៈគម្រាងដំឡូងមីរបស់មូលនិធិ នីប៉ុន នៅប្រទេសកម្ពុជា
 • សារធាតុចិញ្ទឹមសម្រាប់ការដាំដុះដំណាំដំឡូងមីនៅតំបន់ខ្ពង់រាប ខេត្តកំពង់ចាមប្រទេសកម្ពុជា
 • ការយល់ដឹងរបស់កសិករស្តីពីការដាំដុះដំណាំដំឡូងមីនៅកម្ពុជា
 • អាទិភាពនៃការស្រាវជ្រាវប្រព័ន្ឋកសិកម្មនៅតំបន់ខ្ពង់រាបក្នុងប្រទេសកម្ពុជាៈ ការវិភាគបញ្ហារបស់កសិករ និងការអនុវត្តន៍
 • ប្រសិទ្ធិភាពនៃគម្របចំបើងលើការដាំដុះ និងការលូតលាស់ដំណាំខ្ពង់រាបក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
 • ការប្រឈមមុខរបស់កសិករ ក្នុងការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវប្រព័ន្ធកសិកម្មតំបន់ខ្ពង់រាបក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
 • ការប្រើប្រាស់ម៉្សៅរ៉ាយហ្សូប៊ីយ៉ូម និងជីអាសូតលើការលូតលាស់ និងទិន្នផលដំណាំសណ្តែកបាយ សណ្តែកដី និង សណ្តែកសៀង
  នៅក្នុងលក្ខខណ្ឌដីតំបន់ខ្ពង់រាបរំពឹងទឹកភ្លៀងប្រទេសកម្ពុជា
 • បច្ទេកទេសដាំដុះដំណាំសណ្តែកបាយ សណ្តែកសៀង សណ្តែកដី សណ្តែកអង្គុយ ពោត និងល្ង
 • ការប្រើប្រាស់ជីគីមី និងកាកសំណល់រុក្ខជាតិដែលអាចបង្កើនផលិតផលនៃប្រព័ន្ធកសិកម្មដោយផ្អែកលើដំណាំស្រូវជាមូល ដ្ឋានក្នុង
  ប្រទេសកម្ពុជា
 • ការចិញ្ទឹមត្រីក្នុងស្រែ
 • ការចិញ្ទឹមត្រីក្នុងស្រែ ដោយមានការគ្រប់គ្រងសត្វកណ្តុរស្រែ
 • ពេលវេលាដាំដុះសណ្តែកបាយ និងល្ងក្នុងរដូវប្រាំងនៅតំបន់ខ្ពង់រាប
 • បង្គុំបច្ទេកទេសដាំដុះសណ្តែកបាយលើដីល្បាយខ្សាច់ក្រោយប្រមូលផលស្រូវវស្សា
អត្ថបទថ្មីៗ
ចំនួនភ្ញៀវចូលទស្សនា
        
ថ្ងៃនេះ
ថ្ងៃម្សិលមិញ
សប្តាហ៍នេះ
សប្តាហ័មុន
ខែនេះ
ខែមុន
Copyrights © 2023 by CARDI - CARDI . All rights reserved.