ទស្សនកិច្ចសិក្សាពីសំណាក់អង្គភាពពាក់ព័ន្ធវិស័យស្រូវអង្ករ
01 - November - 2018


ទស្សនកិច្ចសិក្សាពីសំណាក់អង្គភាពពាក់ព័ន្ធវិស័យស្រូវអង្ករមកពីអគ្គនាយកដ្ឋានកសិកម្ម(GDA) សហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជា(CRF) តំណាងរោងម៉ាស៊ីនកិនស្រូវ ដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ កម្មវីធីខ្សែសង្វាក់តម្លៃកសិកម្មកម្ពុជា(CAVAC) និង DFAT-Australia នៅវិទ្យាស្ថានកាឌី ដើម្បីសិក្សាស្វែងយល់ពីការអភិវឌ្ឍន៍ពូជស្រូវក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឆ្លើតបទៅនឹងតម្រូវការទីផ្សារ និងបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុ។


អត្ថបទថ្មីៗ
ចំនួនភ្ញៀវចូលទស្សនា
        
ថ្ងៃនេះ
ថ្ងៃម្សិលមិញ
សប្តាហ៍នេះ
សប្តាហ័មុន
ខែនេះ
ខែមុន
Copyrights © 2021 by CARDI - CARDI . All rights reserved.