ព័ត៌មានថ្មីៗ

 
 
មជ្ឈមណ្ឌលកសិកម្មអន្តរជាតិកូរ៉េ ប្រចាំកម្ពុជា គឺជា គម្រោងសហប្រតិបត្តិការ រវាង
រដ្ឋបាលអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ(
RDA) នៃសាធារណៈរដ្ឋកូរ៉េ ជាមួយ ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់
និង​នេសាទ នៃប្រទេសកម្ពុជា ដើម្បីចែករំលែកបច្ចេកវិទ្យាកសិកម្ម តាមរយៈ កម្មវិធីផ្លាស់ប្តូរ
បទពិសោធន៍ធនធានមនុស្ស ។

វគ្គបណ្តុះបណ្តាល គ្រូជំនាញ ពីបច្ចេកវិទ្យាផលិកកម្មគ្រាប់ពូជស្រូវ បច្ចេកទេសក្រោយពេលប្រមូលផល
និងការប្រើប្រាស់ និងការថែទាំគ្រឿងយន្តកសិកម្ម ដែលជាគំរោងថវិកា RIAPIP-IMF ដែលបានប្រារព្វ
ឡើងនៅ CARDI ក្រោមអធិបតីភាព៖
លោកបណ្ឌិត សេង វ៉ាង នាយករង និងជាតំណាងដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បណ្ឌិត
អ៊ុក ម៉ាការា នាយកវិទ្យាស្ថានស្រាវជា្រវនិងអភិវឌ្ឍន៍វិស័យកសិកម្មកម្ពុជា
អត្ថបទថ្មីៗ
ចំនួនភ្ញៀវចូលទស្សនា
        
ថ្ងៃនេះ
ថ្ងៃម្សិលមិញ
សប្តាហ៍នេះ
សប្តាហ័មុន
ខែនេះ
ខែមុន
Copyrights © 2015 by CARDI - CARDI . All rights reserved.