ព័ត៌មានថ្មីៗ
វគ្គបណ្តុះបណ្តាល គ្រូជំនាញ ពីបច្ចេកវិទ្យាផលិតកម្មគ្រាប់ពូជស្រូវ និងបច្ចេកទេសក្រោយពេល
ប្រមូលផល 
ដែលជាគំរោងថវិកា RIAPIP-IMF ដែលបានប្រារព្វឡើងចាប់ពីថ្ងៃទី២១ រហូតដល់ថ្ងៃ
ទី២៥ ខែកញ្ញា  ក្នុងបរិវេណស្ថាននីយ៍ពោធិ៍លាស់ ខេត្តព្រៃវែង ក្រោមអធិបតីភាព៖

 


សំរាប់ព័ត៌មានលំអិត សូមអានជាភាសាអង់គ្លេស

 
 
មជ្ឈមណ្ឌលកសិកម្មអន្តរជាតិកូរ៉េ ប្រចាំកម្ពុជា គឺជា គម្រោងសហប្រតិបត្តិការ រវាង
រដ្ឋបាលអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ(
RDA) នៃសាធារណៈរដ្ឋកូរ៉េ ជាមួយ ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់
និង​នេសាទ នៃប្រទេសកម្ពុជា ដើម្បីចែករំលែកបច្ចេកវិទ្យាកសិកម្ម តាមរយៈ កម្មវិធីផ្លាស់ប្តូរ
បទពិសោធន៍ធនធានមនុស្ស ។

អត្ថបទថ្មីៗ
ចំនួនភ្ញៀវចូលទស្សនា
        
ថ្ងៃនេះ
ថ្ងៃម្សិលមិញ
សប្តាហ៍នេះ
សប្តាហ័មុន
ខែនេះ
ខែមុន
Copyrights © 2015 by CARDI - CARDI . All rights reserved.