ព័ត៌មានថ្មីៗ

កាលពីថៃ្ងទី ​១០-១២ ខែកុម្ភះ ឆ្នាំ២០១៥​ ដោយមានការជួយគាំទ្រពីថ្នាក់ដឹកនាំវិទ្យាស្ថាន មជ្ឈមណ្ឌលបណ្តុះបណ្តាល និងព័ត៌មាន​សហការណ៍ជាមួយនឹងការិយាល័យជំនាញក្រោមឱវាទវិទ្យាស្ថានមានដូចជា៖ ការិយាល័យរុក្ខជម្រើសវិទ្យា ការិយាល័យការពារដំណាំ និងការិយាល័យវិទ្យាសាស្រ្តទឹកនិងដី បានរៀបចំបើកវគ្គបណ្តុះបណ្តាលរយៈពេលខ្លីមួយ


ចាប់ពីថ្ងៃចន្ទ័ ទី២៦ ដល់ថ្ងៃទី២៩ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០១៥ កន្លងទៅថ្មីៗនេះ
នៅវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវ និងអភិវឌ្ឍន៍កសិកម្មកម្ពុជា
(CARDI) មានកិច្ច

ពិភាក្សានិងការហ្វឹកហាត់ទៅលើការធ្វើរបាយការណ៍គំរោងប្រចាំសប្តាហ៍
ដែលលោក Paul Quek អញ្ជើញមកពីប្រទេសម៉ាឡេស៊ីចូលរួមជាវាគ្មិន។


កាលពីថ្ងៃព្រហត្បហិ៍ ទី ២៩ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០១៥ កន្លងទៅថ្មីៗនេះ វិទ្យាស្ថាន
ស្រាវជ្រាវ និងអភិវឌ្ឍន៍កសិកម្មកម្ពុជា
(CARDI) បានប្រារព្ធកម្មវិធីសិក្ខាសាលា
ស្តីអំពី "ការទទួលយកពូជស្រូវថ្មី របស់កសិករនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា"
ក្រោមអធិបតីយភាពបណ្ឌិត សេង វ៉ាង និងមានសិក្ខាកាមចូលរួមពី
វិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវ និងអភិវឌ្ឍន៍កសិកម្មកម្ពុជា នាយកដ្ឋានផ្សព្វផ្សាយកសិកម្ម
មន្រ្តីមកពីមន្ទីរកសិកម្មខេត្តចំនួន ១០ រួមមាន

អត្ថបទថ្មីៗ
ចំនួនភ្ញៀវចូលទស្សនា
        
ថ្ងៃនេះ
ថ្ងៃម្សិលមិញ
សប្តាហ៍នេះ
សប្តាហ័មុន
ខែនេះ
ខែមុន
Copyrights © 2015 by CARDI - CARDI . All rights reserved.