ព័ត៌មានថ្មីៗ កាលពីថ្ងៃទី ១៣ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ កន្លងទៅនេះ វិទ្យាស្ថានកាឌី បានទទួលជួបមន្រ្តីកសិកម្មដែលមកពីបណ្តាខេត្តនានានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ដើម្បីធ្វើទស្សនៈកិច្ចសិក្សាស្វែងពីផលិតកម្មគ្រាប់ពូជស្រូវ នៅវិទ្យាស្ថានកាឌី ។ទស្សនៈកិច្ចសិក្សារបស់ក្រុមនិស្សិតដែលមកពីសាលាវិទ្យាសាស្រ្តជនបទ នៃប្រទេសអូស្រ្តាលី មកវិទ្យាស្ថានកាឌី កាលពីថ្ងៃទី១២ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ កន្លងទៅថ្មីៗនេះ ក្នុងគោលបំណងស្វែងយល់ពីកសិកម្មនៅកម្ពុជា ជាពិសេសដំណាំស្រូវ ដែលជាអាហាររូបត្ថម្ត មួយដ៏សំខាន់សំរាប់ប្រជាជនខ្មែរ ក៏ដូចជាមនុស្សទូទាំងសកលលោកផងដែរ។
វគ្គបណ្តុះបណ្តាល គ្រូជំនាញ ពីបច្ចេកវិទ្យាផលិតកម្មគ្រាប់ពូជស្រូវ និងបច្ចេកទេស
ក្រោយពេលប្រមូលផល 
ដែលជាគំរោងថវិកា RIAPIP-IMF ដែលបានប្រារព្វឡើង
ចាប់ពីថ្ងៃទី០៥ រហូតដល់ថ្ងៃទី០៩ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៥  ក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលបណ្តុះ
បណ្តាល និងផ្ស
ព្វផ្សាយកសិកម្មតាស្អាង ខេត្តស្វាយរៀង ក្រោមអធិបតីភាព៖
អត្ថបទថ្មីៗ
ចំនួនភ្ញៀវចូលទស្សនា
        
ថ្ងៃនេះ
ថ្ងៃម្សិលមិញ
សប្តាហ៍នេះ
សប្តាហ័មុន
ខែនេះ
ខែមុន
Copyrights © 2015 by CARDI - CARDI . All rights reserved.