ពូជស្រូវ​ ផ្ការំដួល​ ជាមោទនភាពជាតិខ្មែរ
30 - November - 2013

ឆ្លងកាត់រយៈពេល១០ឆ្នាំ ក្នុងការបង្កើតនិងពិសោធន៍ជ្រើសរើស ពូជស្រូវ ផ្ការំដួល ត្រូវបានបញ្ចេញ​ជូន​កសិករ​​ប្រើ​ប្រាស់​​​ដោយ​កាឌីនា​ឆ្នាំ​១៩៩៩។

អត្ថបទថ្មីៗ
ចំនួនភ្ញៀវចូលទស្សនា
        
ថ្ងៃនេះ
ថ្ងៃម្សិលមិញ
សប្តាហ៍នេះ
សប្តាហ័មុន
ខែនេះ
ខែមុន
Copyrights © 2019 by CARDI - CARDI . All rights reserved.